Messier 5

Fontosabb adatok
  • NGC szám: NGC 5904
  • Típus: gömbhalmaz
  • Látszó fényesség (m): 5.6
  • Méret: 17.4
  • Távolság (fé): 24500
  • Rektaszcenzió: 15h 18.6m
  • Deklináció: +02° 05′
  • Csillagkép: Ser (Serpens, Kígyó)
  • Megfigyelésre alkalmas hónapok: május, június, július

Fényes gömbhalmaz a Kígyó csillagképben.

24500 fényévre van a Földtől, a Tejút galaktikus halójában.

5.6 magnitúdós fényességével halvány csillagként az 5 Serpentis csillag mellett látható szabad szemmel is, bár csak kifejezetten sötét éjszakákon. Binokulárban már észrevehető, hogy nem csillag, hanem egy homályos fényfolt. Kistávcsővel kivehető a fényesen izzó magja. Önálló csillagokra bontása csak nagyobb (legalább 100mm) távcsövekkel lehetséges, melyek megmutatják a halmaz fényesebb csillagait.

Megfigyelésének legjobb időszaka május, június, július.

A mérleg csillagkép legfényesebb csillagától, a Zubeneschamalitól északra található kb. 1 ökölnyi távolságra. Az Arcturus csillagtól (mely az Ökörhajcsár csillagkép legfényesebb csillaga) is kereshető 2 ökölnyi távolságra délkeletre. Továbbá, a Spica csillagtól (a Szűz legfényesebb csillaga) 3 ökölnyire látható északkeletre. Az Arcturus és a Spica könnyen megtalálható, ha a Nagy Göncöl fogantyújának 3 csillagát összekötő vonal mentén haladunk. Először az Arcturus esik útba, utána a Spica.

Egy másik megközelítés szerint az Arcturus és az Antares (Skorpió legfényesebb csillaga) útvonal 1/3 részénél találhatunk rá. Az Arcturustól 23 fokra lesz délkeleti irányban.

Az M5 az ismert, nagyobb gömbhalmazok egyike, kiterjedésének átmérője ~165 fényév. Árapálysugara 202 fényév. A tagcsillagok gravitációs ereje ebben a térben tartja össze a halmazt, még a Tejút vonzásereje sem képes leszakítani belőle csillagot.

A halmaz inkább ellipszis, mint gömb alakú. Kb. 52km/s sebességgel távolodik tőlünk. A tömör magrégió 6 fényév átmérőjű, ami 0,84 ívpercnek felel meg.

A Messier 5-öt a német csillagász, Gottfried Kirch fedezte fel 1702. május 5-én, üstökös megfigyelése közben. Úgy gondolta, hogy ez egy ködösséggel körülvett csillag.

Charles Messier 1764. május 23-án találta meg az objektumot és csillag nélküli ködként jellemezte.

Gyönyörű köd a Mérleg & a Kígyó között […] nem tartalmaz egyetlen csillagot sem; kör alakú, nagyon jól látni egy 1 lábas refraktorban. [300mm fókusztávolságú]

Charles Messier

A halmazt nem tudták csillagokra bontani egészen 1791-ig, amikor is William Herschel az 1220mm fókusztávolságú tükrével 200 csillagot számolt meg benne.

A Messier 5 több, mint 100.000 csillagnak ad otthont, néhány forrás szerint 500.000-nek. A halmaz teljes színképosztálya F7. A legfényesebb csillaga 12.2 magnitúdós.

Legalább 105 változócsillagot tartalmaz, melyből 97 RR Lyrae típusú, amiket mélyűri távolságmérésre lehet használni. Az első változócsillagokat egy angol amatőr csillagász, Andrew Ainslie Common fedezte fel 1890-ben. Solon Irving Bailey amerikai csillagász később 85 RR Lyrae változót talált a halmazban.

Az M5-ben jelentős számú kék csellengő is van, melyek olyan öreg csillagok, amik fiatalabbnak és kékebbnek tűnnek, mint az koruk szerint lehetne. Ez valószínűleg más csillagokkal való interakciójuk eredménye.

A csillagászok felfedeztek egy törpe nóvát is a halmazban. A nóva a kataklizmikus változócsillagok egyik fajtája. Egy fehér törpéből és fősorozati csillagból vagy vörös óriásból álló kettőscsillagban bekövetkező robbanás, melynek során a nagyobb csillag főként hidrogént tartalmazó légköréből akkréciós korongon keresztül gáz áramlik a fehér törpe felszínére, a korong egyre nagyobb méretének megfelelően egyre gyorsabban.

A halmaz becsült életkora 13 milliárd év, amivel egyike a legöregebb ismert gömbhalmazoknak galaxisunkban.

1997-ben 2 ezredmásodperces pulzárokat fedeztek fel a halmazban.

Az M5 elhelyezkedése a Kígyó csillagképben

Írta: astroboy

Tóth Csaba vagyok, 33 éves. Tüsiként ismerhet a Csillagváros (a Magyar Csillagászati Egyesület hivatalos fóruma) népe, ahol moderátorként tevékenykedem.