A 8 legvagányabb csillag az univerzumban

Napunkat gyakran átlagos sárga törpe csillagnak nevezik, de az igazság az, hogy egyik csillag sem átlagos. A csillagok testének rendkívül eltérő tulajdonságai vannak tömegben, fényességben, átmérőben és hőmérsékletben az egyes osztályokon belül is. Az osztályokon belül is vannak szélsőséges esetek, amik épphogy az adott osztályba csúsznak. Ezeken a szélsőséges eseteken megyünk most végig. Azonban észben kell tartani azt a tényt, hogy a csillagok statisztikáinak meghatározása eléggé komplex feladat.

Például, hogy az átmérőt meg tudjuk állapítani, egészen pontosan meg kell tudni mérni a fényességét. Ez máris problémás lehet, gondoljunk csak arra, hogy vannak csillagok, amik porfelhőbe burkolóznak, ami megtöri vagy elnyeli fényüket. A listában szereplő “legek” tehát csak jelenlegi ismereteinket tükrözik, lehet, hogy a jövőben (ahogy pontosabb méréseket tudunk végezni) változni fognak. Na de nézzük a listát.

1. A legnagyobb csillag: UY Scuti

Az UY Scuti egy pulzáló, vörös szuperóriás változócsillag. 9500 fényévre található tőlünk a Pajzs (Sct, Scutum) csillagképben. A legnagyobb csillagért folytatott küzdelemben magasan veri vetélytársait. Átmérője nagyjából 1708x nagyobb a Napénál, vagyis 2 milliárd 376 millió kilométeres. Ennél fogva a Napnál kb. 5 milliárdszor nagyobb. Ha kicserélnénk a Napot az UY Scuti-ra, akkor fotoszférája túlnyúlna a Jupiter pályáján.

Tegyük fel, hogy van egy űrhajónk, ami fénysebességgel közlekedik. A Napot kb. 14 másodperc alatt tudná megkerülni. Az UY Scuti-nál ez 8 óráig tartana.

2. A legmasszívabb csillag: RMC 136a1

A Tarantula-ködben található az NGC 2070 nyílt halmaz, mely része a Nagy Magellán-ködnek. A nyílt halmaz középső régiójában található az RMC 136 régió, melynek tagja az RMC 136a1. 163.000 fényévre található tőlünk az Aranyhal (Dor, Dorado) csillagképben (északi féltekéről nem megfigyelhető).

Könnyed 315 naptömeggel rendelkezik, fiatal 800.000 évével még fősorozati csillag, ami azt jelenti, hidrogént éget. A csillag azonban rendkívül extrém mértékben szabadul meg tömegétől, ugyanis 2600km/s sebességű napszél fújja el tőle az anyagot, amit már képtelen gravitációjával megtartani. A tömegvesztés mértéke: 3,21 × 1018 kg/s. Ez nagyjából 1 milliárdszor gyorsabb, mint ahogy a Nap veszít tömegéből. Ebben az ütemben mióta létrejött, 50 naptömegnyi anyagot veszthetett.

3. A legfényesebb csillag: R136a1

2010-ben felfedezték, hogy az R136a1 egyben a legfényesebb csillag is. Korábban azt feltételezték, hogy kb. 1,5 millió napfényességgel rendelkezik, de aztán kiderült, hogy 8,7 napfényességű. Ez azt jelenti, hogy 5 másodperc alatt termel annyi energiát, ami a Napnak 1 évébe telik.

4. A legkisebb igazi csillag: EBLM J0555-57Ab

600 fényévre található a Festő (Pic, Pictor) csillagképben (Magyarországról nem látható) egy hármas naprendszer egyik tagjaként. A rendszer legkisebb tagjaként tömege 85x nagyobb, mint a Jupiternek, ami a Nap tömegének 0.018%-a.

A hármas rendszer többi tagjáról nem sokat tudni, csak hogy magnitúdójuk 10,76.

5. A legforróbb csillag: WR 102

A Hubble (NASA) felvétele a WR 102-ről

210.000K felületi hőmérsékletével (a Nap 6000K), a Nyilas (Sgr, Sagittarius) csillagképben 9800 fényévre található WR 102 a legforróbb csillag amit ismerünk. Ez egy Wolf-Rayet típusú csillag, ami rettentő gyorsan veszti el tömegét, és nagyon ritka. A Tejútban mindösszesen 4 ilyen csillag található.

Fényessége 500.000x nagyobb a Napnál, de átmérője csak a fele, a tömege pedig 20x nagyobb. Színéből ítélve a hélium égetés végén jár, és a következő 1500 évben szupernóva robbanás kíséretében meg fog semmisülni.

6. A leggyorsabban mozgó csillag: HE 0437-5439

200.000 fényévre tőlünk az Aranyhal (Dor, Dorado) csillagképben található masszív, B típusú fősorozati, 30 millió éves csillag a HE 0437-5439. A Földtől 723 km/s (2,7 millió km/h) nyaktörő sebességgel távolodik. Ezzel a sebességgel átlépi a Tejút szökési határát, és egy idő után az intergalaktikus térbe lép majd. A legtöbb csillag sokkal nyugodtabb tempóban, nagyjából 100km/s sebességgel utazik.

7. A leggyorsabban forgó csillag: VFTS 102

Tudjuk, hogy a neutroncsillagok nagyon gyorsan forognak (pl. 716x fordul körbe egy másodperc alatt), nem hívhatjuk őket normális csillagnak, ezért ezen a listán sem kaphatnak helyet.

A VFTS 102 azonban egy 25 naptömeggel rendelkező normális csillag, 160.000 fényévre a Földtől a Nagy Magellán-köd része (nem látható tőlünk). Egyenlítőjén mérve 2 millió km/s sebességgel pörög, ami az elméleti határa a gázcsillagok forgásának, mielőtt szétesnének.

8. A legtávolabbi csillag: SDSS J122952.66+112227.8

Az IC 3418 galaxis része, ami a Szűz (Vir, Virgo) csillagképben található. 55 millió fényévre van tőlünk. Persze ennél jóval távolabbi csillagokat is ismerünk, azonban ezek nem láthatók, csak az általuk okozott eseményekből és gamma sugárzásuknak köszönhetően van tudomásunk róluk.

Írta: astroboy

Tóth Csaba vagyok, 33 éves. Tüsiként ismerhet a Csillagváros (a Magyar Csillagászati Egyesület hivatalos fóruma) népe, ahol moderátorként tevékenykedem.